Stichting Legebeke Legaat

De Stichting Legebeke Legaat stelt zich ten doel, in nagedachtenis aan de op 1 augustus 2008 overleden onderzoeksjournalist Gerard Legebeke, eindredacteur van het radioprogramma Argos, VPRO/VARA, impulsen en stimulansen te geven voor kwalitatief hoogstaande onderzoeksjournalistiek - in het algemeen en bij de publieke omroep in het bijzonder. Tevens wil de stichting bevorderen en uitdragen dat onderzoeksjournalistiek een kerntaak van de publieke omroep is en blijft.

Bestuur van de Stichting Legebeke Legaat

Voorzitter: Ad van Liempt
(hoofdredacteur geschiedenis NPS, oud-hoofdredacteur NOVA, lector onderzoeksjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht…)

Secretaris: Huub Jaspers
(adjunct-eindredacteur Argos)

Penningmeester: Dini Bangma
(producer VPRO Radio, Argos)

Bestuurslid: Kees Schaepman
(Ex Vrij Nederland, ex VPRO Radio, ex voorzitter NVJ, schrijver)

Bestuurslid: Margo Smit
(ex-directeur VVOJ, ombudsman NOS en freelance journalist)

Bestuurslid:Jan Westerhof
(directeur radioprogrammering van de Nederlandse Publieke Omroep, NPO)

Bestuurslid: Marloes Elings
(eindredacteur Radio 1 Journaal, programmeur NPOX-festival, oud-programmeur WAF)

Bestuurslid: Wil van der Schans
(eindredacteur Reporter radio)

Bestuurdlid: Hannah Kooy
(freelance journalist)

Bestuurslid: Sanne Terlingen
(freelance journalist)