In memoriam

Gerard Legebeke, eindredacteur van Argos. Hij was de spil en de aanjager van het journalistieke onderzoeksprogramma, dat nationaal en internationaal tal van prijzen won. Hij stond bovendien aan de wieg van het programma De Ochtenden, waarin EO, Vara en VPRO samenwerkten.
Gerard Legebeke paarde een onbedwingbare nieuwsgierigheid en een diep gefundeerd wantrouwen tegen autoriteiten aan een grote persoonlijke charme. Hij was niet op zoek naar eigen gelijk, maar naar waarheid. Daarbij besefte hij, als historicus, dat er achter elke waarheid steeds nieuwe vragen schuilgaan. Die vragen bleef hij stellen. Soms jarenlang - zoals in zijn speurtocht naar wat zich precies afspeelde in Srebrenica, of naar Nederlandse Special Forces in Afghanistan.

In zijn nagedachtenis is het Legebeke Legaat opgericht. Jaarlijks zal een lezing met debat worden georganiseerd waarbij thema's van de onderzoeksjournalistiek centraal staan. Vanaf 2009 wordt dit georganiseerd tijdens de jaarlijkse VVOJ conferentie. In 2008 werd de eerste lezing georganiseerd in samenwerking met het WAF-festival.